Voor het behalen van een goede omzet, marge en meer strategisch een gewenste positie op de markt, is een effectieve een geolied lopende salesfunnel van essentieel belang. Succesvolle bedrijven hebben allemaal een goed functionerende salesfunnel.

In de onderstaande figuur zijn de belangrijkste randvoorwaarden aangegeven die goed geregeld moeten zijn om de sales funnel goed te laten werken.


effective sales funnel - all components in place

Wanneer een van de onderdelen niet goed in uw organisatie is geregeld, zal de salesfunnel niet effectief zijn en zal dus de omzet en de marge lager dan gewenst en mogelijk zijn. Ook zal uw controle en sturing hierop lastiger zijn. Uit diverse wereldwijde onderzoeken bij succesvolle en minder succesvolle bedrijven, blijkt dat het niet hebben van een gedegen salesproces oorzaak nr 1 is van een substantieel lagere omzet, veel gemiste opportunities en een lage conversie van de leads naar orders. Wanneer de planning niet op orde is of onvoldoende doordacht wordt toegepast blijkt dat de tijdsduur van de projecten en trajecten sterk uitloopt, dat er weinig focus is en dat er veel in de 'waan van de dag' wordt gedaan.

Voor het bijsturen van de commerciële acties is accurate en actuele data essentieel. Wanneer deze mist wordt voornamelijk gewerkt vanuit aannames. Ook de werkelijke performance is dan anders dan gedacht of gehoopt, met alle consequenties voor vervolg keuzes. Wanneer de competenties van uw medewerkers onvoldoende op niveau zijn (kunde en kennis) worden deze onzeker en maken fouten. Wanneer er onvoldoende goed leiderschap is, levert dat verwarring en een gebrek aan controle. Ook een heldere visie is essentieel voor een kwalitatieve inrichting en blijvende motivatie. Wanneer het salesproces niet is afgestemd op het aankoopproces van de individuele klanten, zowel in timing als in de mix van de wijze van aankopen (on-offline), zullen vele lopende verkooptrajecten aan uw concurrent worden gegund en zal de de mogelijke orderwaarde lager zijn dan kan. Wanneer meer onderdelen niet goed zijn geregeld, dan zal er ook een mix van symptomen zijn.

Vanzelfsprekend hebben we bij The SalesFactory gerichte praktische oplossingen in de trajecten de we doen voor onze klanten voor alle elementen die nodig zijn om de sales funnel effectef te maken. Alleen dát wat nodig is; commerciële performance op maat.

Missing elelemts for an effective sales funnel
Back to Top