De Leadership Promoter Score ® (LPS®) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag de kwaliteit van de leidinggevende te meten. Hiermee kan je een indicatie krijgen van het groeipotentieel van deze leidinggevende(n) of je bedrijf.

Hoe werkt het?

De Leadership Promoter Score is een score voor de tevredenheid over de leidinggevende. De LPS is in 2015 ontwikkeld op basis van ervaringen met de bekende Net Promoter Score (NPS, meten van klanttevredenheid). Waar de NPS een score is voor klant tevredenheid, is de LPS een score voor medewerker tevredenheid. Het doel is een eenduidige en gemakkelijk te interpreteren tevredenheidsscore te bepalen voor een best complexe subjectieve materie: hoe doet mijn leidinggevende het?

Met de LPS peilen we bij de medewerkers in welke mate hij / zij de leidinggevende aan anderen (vrienden, collega’s, familie, …) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is simpel: als je jouw leidinggevende goed vindt en aanbeveelt, dan ben jezelf ook tot betere prestaties in staat. En dat straalt direct af op hoe je jouw werk voor bijvoorbeeld je klanten doet.

Concreet wordt aan de medewerker de volgende ‘ultieme’ vraag gesteld:

“In welke mate raad jij jouw leidinggevende aan?”

Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Hoe wordt de Leaderschip Promoter Score berekend?

Naar gelang de score die gegeven wordt op de Leadership Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = medewerkers die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = medewerkers die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = medewerkers die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

De Leadership Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. De LPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal. Dit ligt ergens tussen -100 en +100.

Als je bijvoorbeeld 17% promotors hebt, 55% Passief Tevredenen en 12% Criticasters, dan bedraagt de LPS +5. Een positieve LPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

Back to Top